Одбрана мастер радова

Дана 28.9.2023 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент МАРКО ВЕЉКОВИЋ МЕП 01/21 браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  РЕИНЖЕЊЕРИНГ,
Тема: РЕИНЖЕЊЕРИНГ ПРОИЗВОДНИХ ПРОЦЕСА У ПРЕДУЗЕЋУ ,,КНАУФ"" СУРДУЛИЦА.
Састав Комисије:
 1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР ГОРДАНА МРДАК, члан
 3. МИРОСЛАВ ДЕЈКОВИЋ, члан
 4. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
У Врању, 25.9.2023.г.
Дана 28.9.2023 год. у 12:15 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент МИЛАН СТОШИЋ МЕП 05/21 браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА,
Тема: ЕВРОПСКИ ИНТЕГРАЦИОНИ ПРОЦЕСИ И ЕВРОПСКА МОНЕТАРНА ПОЛИТИКА.
Састав Комисије:
 1. ДР ГОРДАНА МРДАК, председник
 2. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, члан
 3. НАТАША ДИМИТРИЈЕВИЋ, члан
 4. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, ментор
У Врању, 22.9.2023.г.
Дана 28.9.2023 год. у 11:30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент АЛЕКСАНДРА МИЛЕНКОВИЋ МЕП 14/21 браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  ЕКОНОМСКИ РАСТ И РАЗВОЈ,
Тема: СТАНОВНИШТВО КАО ФАКТОР РАЗВОЈА ПЧИЊСКОГ ОКРУГА.
Састав Комисије:
 1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, члан
 3. МИРОСЛАВ ДЕЈКОВИЋ, члан
 4. ДР ГОРДАНА МРДАК, ментор
У Врању, 22.9.2023.г.
Дана 25.9.2023 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент СТЕФАН СТОЈИЉКОВИЋ ТИ 03/21 браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  ИНДУСТРИЈСКА ЕКОЛОГИЈА,
Тема: КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА И ПРИПРЕМА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ У ЈП,, ВОДОВОД ' ВЛАДИЧИН ХАН.
Састав Комисије:
 1. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, председник
 2. СЦИ ТИЈАНА МИЛАНОВИЋ, члан
 3. МАСТ. БИОЛ. МИЉАНА СТЕВАНОВИЋ, члан
 4. ДР ЛИДИЈА СТАМЕНКОВИЋ, ментор
У Врању, 19.9.2023.г.
Дана 19.9.2023 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент НЕМАЊА ЉУБИЋ ТИ 06/21 браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМИМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
Тема: СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (ЕМС) У ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ ВРАЊЕ.
Састав Комисије:
 1. ДР СРЂАН ТАСИЋ, председник
 2. ДР ЛИДИЈА СТАМЕНКОВИЋ, члан
 3. ВОЈИСЛАВ ЈОВАНОВИЋ, ДИПЛ. ИНЖ. ЗАШТИТЕ НА РАДУ, члан
 4. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, ментор
У Врању, 18.9.2023.г.
Дана 29.9.2023 год. у 12:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент МИЛИЦА НАУМОВИЋ МЕП 07/21 браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  ИНДУСТРИЈСКА ЕКОЛОГИЈА,
Тема: КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ НА ПРИМЕРУ ЈП ,, ВОДОВОД ' ВРАЊЕ.
Састав Комисије:
 1. ДР ГОРДАНА МРДАК, председник
 2. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, члан
 3. МАСТ. ЕК. НАТАША ДИМИТРИЈЕВИЋ, члан
 4. ДР ЛИДИЈА СТАМЕНКОВИЋ, ментор
У Врању, 18.9.2023.г.