Одбрана мастер радова

Дана 25.9.2020 год. у 08:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ЈЕЛЕНА МИЛОСАВЉЕВИЋ 1/МАС-ТИ браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  Органска производња и прерада,
Тема: Технологија добијања вермикомпоста и његова примена у органској производњи.
Састав Комисије:
  1. Др Гордана Богдановић, председник
  2. Др Јасмина Стојиљковић, ментор
  3. Дипл.ветер. Зорица Станић, члан
У Врању, 18.9.2020.г.
Дана 25.9.2020 год. у 08:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент СЛАЂАНА РИСТИЋ 11/МАС-ТИ браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  Индикатори ефикасности заштите животне средине у производњи хране,
Тема: Индикатори отпадних вода у граду Нишу.
Састав Комисије:
  1. Др Љиљана Ђорђевић, председник
  2. Др Јелена Марковић, ментор
  3. Дипл.грађ.инж. Весна Стојановић, члан
У Врању, 18.9.2020.г.
Дана 25.9.2020 год. у 08:30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент АЛЕКСАНДАР МИТРОВИЋ 5/МАС-ТИ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Индикатори ефикасности заштите животне средине у производњи хране,
Тема: Испитивање индикатора стања процедних вода на депонији Метерис.
Састав Комисије:
  1. Др Лидија Стаменковић, председник
  2. Др Јелена Марковић, ментор
  3. Дипл.хем. Ана Станисављевић, члан
У Врању, 18.9.2020.г.