Одбрана мастер радова

Дана 29.9.2022 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЋ 25/МАС-ТИ браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  РЕИНЖЕЊЕРИНГ,
Тема: РЕИНЖЕЊЕРИНГ НА ТЕХНОЛОШКИМ ЛИНИЈАМА ЗАВРШНИХ ПРОЦЕСА ЗА РАЗВОЈ И ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРОНСКИХ УРЕЂАЈА ПРИМЕНОМ РОБОТА У КОМПАНИЈИ ЕЛРАД Д.О.О. ВЛАСОТИНЦЕ.
Састав Комисије:
 1. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
 3. ДР ЈЕЛЕНА МАРКОВИЋ, члан
У Врању, 27.9.2022.г.
Дана 28.9.2022 год. у 11:45 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент АНЂЕЛА МЛАДЕНОВИЋ 23/МАС-ТИ браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМИМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
Тема: УПРАВЉАЊЕ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ.
Састав Комисије:
 1. ДР ЈЕЛЕНА МАРКОВИЋ, председник
 2. МАГИСТАР ФАРМАЦИЈЕ БЛАГИЦА ДОДИЋ, члан
 3. ДР ЛИДИЈА СТАМЕНКОВИЋ, члан
 4. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, ментор
У Врању, 26.9.2022.г.
Дана 13.9.2022 год. у 12:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент СТЕФАНА МИТИЋ 20/МАС-ТИ  браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  ПРОЦЕНА РИЗИКА ПО ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ,
Тема: УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ У ФАБРИЦИ НАМЕШТАЈА СИМПО А.Д. ИЗ ВРАЊА У ЦИЉУ СМАЊЕЊА НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ.
Састав Комисије:
 1. ДР ЈОВАНА ЏОЉИЋ, председник
 2. ДР ЛИДИЈА СТАМЕКОВИЋ, члан
 3. ИГОР БОГДАНОВИЋ, члан
 4. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, ментор
У Врању, 7.9.2022.г.
Дана 31.8.2022 год. у 12:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент МИЛЕНА ЂОРЂЕВИЋ-ЦВЕТКОВИЋ 11/MAС-МЕП браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМИМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
Тема: ЕКОНОМСКИ И ЕКОЛОШКИ АСПЕКТ РЕЦИКЛАЖЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ.
Састав Комисије:
 1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
 2. МАС. ХЕМ. АНА СТАНИСАВЉЕВИЋ, члан
 3. ДР БРАНИСЛАВ СТАНИСАВЉЕВИЋ, члан
 4. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, ментор
У Врању, 22.8.2022.г.
Дана 14.7.2022 год. у 11:30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ДЕЈАН МИТРОВИЋ 15/МАС-МЕП браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА,
Тема: АНАЛИЗА КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДА ЗЕМАЉА ЧЛАНИЦА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ.
Састав Комисије:
 1. ДР ГОРДАНА МРДАК, председник
 2. ДР ЈОВАНА ЏОЉИЋ, члан
 3. МИЛИЦА СТОШИЋ, МАСТЕР ЕКОНОМИСТА, члан
 4. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, ментор
У Врању, 30.6.2022.г.
Дана 14.7.2022 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ИВАНА ЦВЕТКОВИЋ 13/МАС-МЕП браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  ЕКОНОМСКИ РАСТ И РАЗВОЈ,
Тема: ФАКТОРИ И ПОКАЗАТЕЉИ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА - ФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈА.
Састав Комисије:
 1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР ГОРДАНА МРДАК, ментор
 3. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, члан
 4. маст. екон. МАРЈАН ПЕТРОВИЋ, члан
У Врању, 30.6.2022.г.