Јавни увид завршних радова

 

Завршни рад кандидата: КРИСТИНА МЛАДЕНОВИЋ 327/ПТ под називом : ТЕХНОЛОШКИ ПОСТУПАК ДОБИЈАЊА ТВРДИХ БОМБОНАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 15.10.2021 године.

 

У Врању, 15.10.2021.г.

 

Завршни рад кандидата: МИЛЕНА ЈОВАНОВИЋ 331/ПТ под називом : ХЕМИЈА СТРАТОСФЕРЕ И ОЗОНСКОГ СЛОЈАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 13.10.2021 године.

 

У Врању, 13.10.2021.г.

 

Завршни рад кандидата: ЈОВАНА КРСТИЋ 281/ПТ под називом : ТЕХНОЛОШКИ ПРОЦЕС ПРОИЗВОДЊЕ ЧАЈНОГ ПЕЦИВАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 12.10.2021 године.

 

У Врању, 12.10.2021.г.

 

Завршни рад кандидата: АНЂЕЛА ТОМИЋ 289/ПТ под називом : ХЕМИЈСКЕ МЕТОДЕ ЗА ИСПИТИВАЊА АЛКОХОЛА У ЦРВЕНОМ ВИНУстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 12.10.2021 године.

 

У Врању, 12.10.2021.г.

 

Завршни рад кандидата: САРА ПЕТРОВИЋ 320/ПТ под називом : ТЕХНОЛОШКИ ПРОЦЕС ПРОИЗВОДЊЕ БИСКВИТАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 11.10.2021 године.

 

У Врању, 11.10.2021.г.

 

Завршни рад кандидата: НЕМАЊА ЉУБИЋ 120/ЗЖС под називом : ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА У ПЕРИОДУ 2017-2020. ГОДИНЕстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 8.10.2021 године.

 

У Врању, 8.10.2021.г.