Јавни увид завршних радова

 

Завршни рад кандидата: ЕМИЛИЈА СТОШИЋ 127/ЗЖС под називом : ОТПАДЕ ВОДЕ И ЊИХОВО ЧИШЋЕЊЕстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 9.12.2022 године.

 

У Врању, 9.12.2022.г.

 

Завршни рад кандидата: ЕМИЛИЈА АНЂЕЛКОВИЋ 131/ЗЖС под називом : НАСТАЈАЊЕ И РЕЦИКЛИРАЊЕ ПАПИРНОГ ОТПАДАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 9.12.2022 године.

 

У Врању, 9.12.2022.г.

 

Завршни рад кандидата: НЕНАД СЛАВКОВИЋ 124/ЗЖС под називом : ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА У СРБИЈИ-АКЦЕНАТ НА ПОДРУЧЈЕ ПЧИЊСКОГ ОКРУГАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 9.12.2022 године.

 

У Врању, 9.12.2022.г.

 

Завршни рад кандидата: АНАСТАСИЈА СТОЈАНОВИЋ 132/ЗЖС под називом : УТИЦАЈИ БИЉНИХ ПАТОГЕНА НА БИЉКЕстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 9.12.2022 године.

 

У Врању, 9.12.2022.г.

 

Завршни рад кандидата: АЊА ЦВЕТКОВИЋ 126/ЗЖС под називом : УЛОГА И ЗНАЧАЈ НАСТАЈАЊА ДЕПОНИЈСКОГ ГАСА НА ДЕПОНИЈИстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 9.12.2022 године.

 

У Врању, 9.12.2022.г.

 

Завршни рад кандидата: ФИЛИП ТОШИЋ  под називом : СИСТЕМ ЗА ПРАЋЕЊЕ И РУТИРАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА ТРАНСПОРТУЈУ ОПАСНУ РОБУстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 8.12.2022 године.

 

У Врању, 8.12.2022.г.