Јавни увид завршних радова

 

Завршни рад кандидата: НАТАША МАНАСИЈЕВИЋ 24/ПМ под називом : УТИЦАЈ ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ НА ПОСЛОВАЊЕ МСПстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 7.10.2021 године.

 

У Врању, 7.10.2021.г.

 

Завршни рад кандидата: ПЕШИЋ СТЕФАНА 31/ПМ  под називом : ПОЈАМ И РАЗВОЈ ПОСЛОВНЕ ЕТИКЕстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 7.10.2021 године.

 

У Врању, 7.10.2021.г.

 

Завршни рад кандидата: МАРИЈА КОЦИЋ 391/ПЕ  под називом : ЕКОНОМСКЕ ПРОПАГАНДЕстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 7.10.2021 године.

 

У Врању, 7.10.2021.г.

 

Завршни рад кандидата: ЖАРКА СИМЕОНОВ 112/ЗЖС под називом : КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ УЗРОКОВАНЕ ЗАГАЂИВАЊЕМ АТМОСФЕРЕстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 29.9.2021 године.

 

У Врању, 29.9.2021.г.

 

Завршни рад кандидата: МИЛАН СТОЈИЉКОВИЋ 329/ДС под називом : ЗНАЧАЈ И УЛОГА МЕТОДА ПРОЦЕНА РИЗИКА КОД ТРАНСПОРТА ОПАСНИХ МАТЕРИЈА У ДРУМСКОМ ТРАНСПОРТУстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 28.9.2021 године.

 

У Врању, 28.9.2021.г.

 

Завршни рад кандидата: ТАМАРА МЛАДЕНОВИЋ 114/ЗЖС под називом : ЗАГАЂИВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ПЕСТИЦИДИМА И ВЕШТАЧКИМ ЂУБРИВОМстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 24.9.2021 године.

 

У Врању, 24.9.2021.г.