Јавни увид завршних радова

 

Завршни рад кандидата: АЛЕКСАНДРА ЂОРЂЕВИЋ 356/ДС под називом : ОРГАНИЗАЦИЈА УТОВАРА ОПАСНИХ МАТЕРИЈА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 23.5.2023 године.

 

У Врању, 23.5.2023.г.

 

Завршни рад кандидата: НИКОЛА ЦВЕТАНОВИЋ 385/ДС под називом : ТЕХНОЛОГИЈЕ ИНТЕГРАЛНО ДРУМСКО-ЖЕЛЕЗНИЧКОГ СИСТЕМ ТРАНСПОРТАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 23.5.2023 године.

 

У Врању, 23.5.2023.г.

 

Завршни рад кандидата: АНЂЕЛА СТЕВАНОВИЋ 89/ЗЖС под називом : МИКОРИЗА И ЊЕН ЗНАЧАЈ ЗА БИЉКЕстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 12.5.2023 године.

 

У Врању, 12.5.2023.г.

 

 

Завршни рад кандидата: КРИСТИНА НОВКОВИЋ 103/ЗЖС под називом : ПРОИЗВОДЊА, ЗНАЧАЈ И КАРАКТЕРИСТИКЕ ХУМУСА ЗА ПОВРТАРСКУ БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 13.4.2023 године.

 

У Врању, 13.4.2023.г.

 

Завршни рад кандидата: БОЈАНА СТОЈИЛКОВИЋ 374/ДС под називом : ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА У Ј.П. ТРГОВИШТЕ ИН. стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 15.3.2023 године.

 

У Врању, 15.3.2023.г.

 

Завршни рад кандидата: МАРКО ИЛИЋ 378/ДС под називом : ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА У ОДРЖАВАЊУ МОТОРНИХ ВОЗИЛАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 15.3.2023 године.

 

У Врању, 15.3.2023.г.