Јавни увид завршних радова

 

Завршни рад кандидата: МАРКО АНЂЕЛКОВИЋ 347/ДС под називом : ДИЈАГНОСТИКА КОЧНОГ И УПРАВЉАЧКОГ СИСТЕМА ВОЗИЛАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 15.10.2021 године.

 

У Врању, 15.10.2021.г.

 

Завршни рад кандидата: АЛЕКСИЋ МИХАЈЛО 346/ДС под називом : САВРЕМЕНИ ТРЕНДОВИ У ОБЛАСТИ ИНТЕРМОДАЛНОГ ТРАНСПОРТАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 15.10.2021 године.

 

У Врању, 15.10.2021.г.

 

Завршни рад кандидата: ВАЛЕНТИНА СТОЈАНОВИЋ 322/ПТ под називом : ОДРЕЂИВАЊЕ L-АСКОРБИНСКЕ КИСЕЛИНЕ У БЕЗАЛКОХОЛНИМ ПИЋИМА "FAMILY" NECTAR D.O.Oстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 15.10.2021 године.

 

У Врању, 15.10.2021.г.

 

Завршни рад кандидата: БРАНИСЛАВ СТАНИМИРОВИЋ 371/МИ под називом : ФУНКЦИОНИСАЊЕ, ПРИНЦИП РАДА И ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАУЛИЧНИХ ПРЕСА ЗА ЗАКАЗИВАЊЕ ЈОСН И KERN ЕЛЕМЕНАТА МАГНЕТА У ПРИЗВОДНОМ ПОГОНУ ГРУНЕР "ВЛАСОТИНЦЕ"стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 15.10.2021 године.

 

У Врању, 15.10.2021.г.

 

Завршни рад кандидата: СТОЈАНОВИЋ С. АЛЕКСАНДАР 375/МИ под називом : КРЕТАЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИНДУСТРИЈСКИХ РОБОТА ЗА ПРИХВАТ ГОТОВИХ ДЕЛОВА У ПОГОНУ МОЛИДИНГ ГРУНЕР ВЛАСОТИНЦЕстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 15.10.2021 године.

 

У Врању, 15.10.2021.г.

 

Завршни рад кандидата: МИЛЕНОВИЋ МАРКО 368/МИ под називом : ОДРЖАВАЊЕ И РЕМОНТ ИНДУСТРИЈСКЕ ПНЕУМАТИКЕ НА МАШИНАМА ЗА БРИЗГАЊЕ ПЛАСТИКЕ АРБУРГ У ПОГОНУ МОЛДИНГ-ГРУНЕР ВЛАСОТИНЦЕстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 15.10.2021 године.

 

У Врању, 15.10.2021.г.