Јавни увид завршних радова

 

Завршни рад кандидата: САРА ТРАЈКОВИЋ 385/ПЕ под називом : ЕФЕКТИ И ПОСЛЕДИЦЕ ИНФЛАЦИЈЕстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 20.9.2021 године.

 

У Врању, 20.9.2021.г.

 

Завршни рад кандидата: МАРИЈА ЂОРЂЕВИЋ 379/ПЕ под називом : ПОРОДИЧНА ПРЕДУЗЕЋАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 20.9.2021 године.

 

У Врању, 20.9.2021.г.

 

Завршни рад кандидата: НЕМАЊА ТОМИЋ 43/ЗЖС под називом : УЛОГА И УТИЦАЈ ВЕТРОВА НА ЕКОСИСТЕМстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 20.9.2021 године.

 

У Врању, 20.9.2021.г.

 

Завршни рад кандидата: АЛЕКСАНДРА МИЛЕНКОВИЋ 386/ПЕ под називом : КЛАСИЧНА ШКОЛА ПОЛИТИЧКЕ ЕКОНОМИЈЕстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 17.9.2021 године.

 

У Врању, 17.9.2021.г.

 

Завршни рад кандидата: АНЂЕЛА ТАСИЋ 387/ПЕ под називом : АКЦИЈСКИ КАПИТАЛстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 17.9.2021 године.

 

У Врању, 17.9.2021.г.

 

Завршни рад кандидата: Владан Милосављевић 383/MИ под називом : Прорачун, конструкција и одржавање хидромоторастављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 16.9.2021 године.

 

У Врању, 16.9.2021.г.