Јавни увид завршних радова

 

Завршни рад кандидата: МИШИЋ МИЛЕНА 330/ДС под називом : ОСОБИНЕ И КАРАКТЕРИСТИКЕ УНУТРАШЊЕГ ТРАНСПОРТА СА АСПЕКТА ТЕХНОЛОГИЈЕ ИНТЕГРАЛНОГ ТРАНСПОРТАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 2.11.2021 године.

 

У Врању, 2.11.2021.г.

 

Завршни рад кандидата: ЛАЗАР НИКОЛИЋ 335/ДС под називом : ОПРЕМА И УРЕЂАЈИ ЗА ДИЈАГНОСТИКУ МОТОРНИХ ВОЗИЛАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 26.10.2021 године.

 

У Врању, 26.10.2021.г.

 

Завршни рад кандидата: МАРИЈА СТОЈКОВИЋ 372/ПЕ под називом : ВРСТЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА СА ПОСЕБНИМ АКЦЕНТОМ НА КОРПОРАЦИЈСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВОстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 21.10.2021 године.

 

У Врању, 21.10.2021.г.

 

Завршни рад кандидата: ЛАЗАР СТОЈЧИЋ 345/ДС под називом : КАРАКТЕРИСТИЧНИ ОТКАЗИ КОД ОТТО И ДИЗЕЛ МОТОРА ГОРИВОМ И ВАЗДУХОМ И НАЧИН ЊИХОВОГ ОТКЛАЊАЊА СА АСПЕКТА ДИЈАГНОСТИКЕстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 19.10.2021 године.

 

У Врању, 19.10.2021.г.

 

Завршни рад кандидата: ТАМАРА СТОЈАНОВ 323/ПТ под називом : ОШТЕЋЕЊА ОЗОНСКОГ ОМОТАЧАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 19.10.2021 године.

 

У Врању, 19.10.2021.г.

 

Завршни рад кандидата: БОЖИДАР МАРИНКОВИЋ 341/ДС под називом : ИСТИЦАЊЕ ТЕЧНОСТИ КРОЗ МАЛЕ ОТВОРЕ НА ПРАКТИЧНИМ ПРИМЕРИМА стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 15.10.2021 године.

 

У Врању, 15.10.2021.г.