Јавни увид завршних радова

 

Завршни рад кандидата: РАДМИЛА ФИЛИПОВИЋ 151/ЗЖС под називом : КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА ТОКОМ 2022. ГОДИНЕстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 3.7.2023 године.

 

У Врању, 3.7.2023.г.

 

Завршни рад кандидата: МИЛОШ ПЕТКОВИЋ 333/МИ под називом : ЕФЕКТИВНОСТ МАШИНСКИХ СИСТЕМА И ПОСТУПЦИ ОДРЖАВАЊАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 3.7.2023 године.

 

У Врању, 3.7.2023.г.

 

Завршни рад кандидата: ТИЈАНА ЂОРЂЕВИЋ 53/ПМ под називом : МОДЕЛИ ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ ЖЕНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 30.6.2023 године.

 

У Врању, 30.6.2023.г.

 

Завршни рад кандидата: АЛЕКСАНДРА СТАНКОВИЋ 45/ПМ под називом : РАЗВОЈ ЖЕНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 29.6.2023 године.

 

У Врању, 29.6.2023.г.

 

Завршни рад кандидата: МАРИЈА МЛАДЕНОВИЋ 46/ПМ под називом : УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА НА ПРОЈЕКТУстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 29.6.2023 године.

 

У Врању, 29.6.2023.г.

 

Завршни рад кандидата: ДИМИТРИЈЕ ГРУЈИЋ 366/МИ под називом : ДИЈАГНОСТИКА, ОДРЖАВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА ПРЕСЕ И АЛАТА ЗА КРИМПОВАЊЕ КАБЛОБСКИХ СКЛОПОВА У ПОГОНУ ЕЛРАД ВСЕ ВЛАСОТИНЦЕстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 12.6.2023 године.

 

У Врању, 12.6.2023.г.