Јавни увид завршних радова

 

Завршни рад кандидата: ЕМИЛИЈА АРСИЋ 381/ДС под називом : МЕТОДОЛОГИЈА ИЗБОРА ТРАСЕ ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНЕ РОБЕ НА РЕЛАЦИЈИ НИШ - ВРАЊЕстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 1.2.2023 године.

 

У Врању, 1.2.2023.г.

 

Завршни рад кандидата: МИЉАНА НИКОЛИЋ 401/ПЕ под називом : ПОСЛОВНА ЕТИКА И ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНО ПОСЛОВАЊЕстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 21.12.2022 године.

 

У Врању, 21.12.2022.г.

 

Завршни рад кандидата: МИЛАН НИКОЛИЋ 107/ЗЖС под називом : УТОЦАЈ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА НА КВАЛИТЕТ ВАЗДУХАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 13.12.2022 године.

 

У Врању, 13.12.2022.г.

 

Завршни рад кандидата: МИЛОШ АЛЕКСАНДРОВИЋ 372/ДС под називом : ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 12.12.2022 године.

 

У Врању, 12.12.2022.г.

 

Завршни рад кандидата: Никола Стојановић 436/ДС под називом : ОСНОВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ТРАНСПОРТА КОНТЕЈНЕРАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 12.12.2022 године.

 

У Врању, 12.12.2022.г.

 

Завршни рад кандидата: САЊА ДЕЛЕВИЋ 138/ЗЖС под називом : БИОДИВЕРЗИТЕТ У УРБАНИМ СРЕДИНАМАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 9.12.2022 године.

 

У Врању, 9.12.2022.г.