Јавни увид завршних радова

 

Завршни рад кандидата: ВУКАШИН ТРАЈКОВИЋ 413/ПЕ под називом : ИНФЛАЦИЈАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 23.8.2023 године.

 

У Врању, 23.8.2023.г.

 

Завршни рад кандидата: ЈЕЛЕНА СТОЈАНОВИЋ 292/ПТ под називом : МЕТОДЕ КОНЗЕРВИСАЊА ПРОИЗВОДА ДОБИЈЕНИХ ОД ВОЋАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 21.8.2023 године.

 

У Врању, 21.8.2023.г.

 

Завршни рад кандидата: ТАТЈАНА МАНОЈЛОВИЋ 133/ЗЖС-ПТ под називом : РЕЦИКЛАЖА ОТПАДНЕ ТЕТРА ПАК АМБАЛАЖЕстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 18.8.2023 године.

 

У Врању, 18.8.2023.г.

 

Завршни рад кандидата: ЂОРЂЕ МИЛЕКОВИЋ 144/ЗЖС под називом : ЕНЕРГИЈА СУНЦА И СОЛАРНЕ ИНОВАЦИЈЕстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 7.7.2023 године.

 

У Врању, 7.7.2023.г.

 

Завршни рад кандидата: СРЂАН ВЕЉКОВИЋ 52/ПМ под називом : САВРЕМЕНА ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА И ТРЕЈДИНГ КРИПТОВАЛУТАМАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 7.7.2023 године.

 

У Врању, 7.7.2023.г.

 

Завршни рад кандидата: КАТАРИНА СТАЈИЋ 260/ДС под називом : АНАЛИЗА МОГУЋИХ НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 5.7.2023 године.

 

У Врању, 5.7.2023.г.