Јавни увид завршних радова

 

Завршни рад кандидата: МИЛИЦА НЕДЕЉКОВИЋ 118/ЗЖС под називом : НАЈЧЕШЋЕ ИЗОЛОВАНЕ ПАТОГЕНЕ БАКТЕРИЈЕ У УСНОЈ ДУПЉИ ЧОВЕКАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 21.9.2022 године.

 

У Врању, 21.9.2022.г.

 

Завршни рад кандидата: АРСИЋ АНЂЕЛА 399/ПЕ под називом : УПРАВЉАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈОМ И ТИМСКИ РАДстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 20.9.2022 године.

 

У Врању, 20.9.2022.г.

 

Завршни рад кандидата: АНДРИЈАНА МИШИЋ 301/ПТ  под називом : ТЕХНОЛОШКИ ПРОЦЕС ПРЕРАДЕ КАКАО ЗРНА И ЊЕГОВЕ ОРГАНОЛЕПТИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ЊЕГОВА КАВАЛИТАТИВНА СВОЈСТВАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 19.9.2022 године.

 

У Врању, 19.9.2022.г.

 

Завршни рад кандидата: АНДРИЈАНА ЈОВАНОВИЋ 400/ПЕ  под називом : ИНОВАЦИЈЕ У ФРАНШИЗНИМ СИСТЕМИМАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 15.9.2022 године.

 

У Врању, 15.9.2022.г.

 

Завршни рад кандидата: МИЛЕНА МАРИНКОВИЋ 395/ПЕ  под називом : ПРЕДУЗЕТНИЧКИ КОНЦЕПТ ФРАНШИЗИНГАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 15.9.2022 године.

 

У Врању, 15.9.2022.г.

 

Завршни рад кандидата: ЈОВАН ЦВЕТКОВИЋ 104/ЗЖС под називом : РЕЦИКЛАЖА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 13.9.2022 године.

 

У Врању, 13.9.2022.г.