Јавни увид завршних радова

 

Завршни рад кандидата: ЈОВАН ЦВЕТКОВИЋ 104/ЗЖС под називом : РЕЦИКЛАЖА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 13.9.2022 године.

 

У Врању, 13.9.2022.г.

 

Завршни рад кандидата: ЈЕЛЕНА ВУЧКОВИЋ 128/ЗЖС под називом : КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 12.9.2022 године.

 

У Врању, 12.9.2022.г.

 

Завршни рад кандидата: МИЛАН ЂОРЂЕВИЋ 34/ПМ под називом : УПРАВЉАЊЕ КОМУНИКАЦИЈАМА У ПРОЈЕКТУстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 7.9.2022 године.

 

У Врању, 7.9.2022.г.

 

Завршни рад кандидата: МАЈА МИТРОВИЋ 408/МИ под називом : ЗНАЧАЈ МОТОРНИХ УЉА У ОДРЖАВАЊУ МОТОРА СА УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 6.9.2022 године.

 

У Врању, 6.9.2022.г.

 

Завршни рад кандидата: ПЕТАР ЂОРИЋ 390/МИ под називом : ДИЗЕЛ МОТОР КАО АГРЕГАТ, ДИЗЕЛ ГОРИВО КАО ЕНЕРГЕНТстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 6.9.2022 године.

 

У Врању, 6.9.2022.г.

 

Завршни рад кандидата: АНЕ СМИЉКОВИЋ 337/ПТ  под називом : ТЕХНОЛОШКИ ПОСТУПАК ПРОИЗВОДЊЕ ВОЋНЕ РАКИЈЕ ВИЉАМОВКЕ У ДЕСТИЛЕРИЈИ ЈАЊИЋ ВРАЊЕ стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 5.9.2022 године.

 

У Врању, 5.9.2022.г.