Јавни увид завршних радова

 

Завршни рад кандидата: НАТАША ЈОВИЋ 396/ПЕ под називом : ЦИЉЕВИ ОБРАЗОВАЊА И СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 23.9.2022 године.

 

У Врању, 23.9.2022.г.

 

Завршни рад кандидата: ЈОВИЋ НАТАША 396/ПЕ под називом : ЦИЉЕВИ ОБРАЗОВАЊА И СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 23.9.2022 године.

 

У Врању, 23.9.2022.г.

 

Завршни рад кандидата: СТЕФАНА ЈОСИМОВИЋ 152/ЗЖС под називом : КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ - ГЛОБАЛНИ ЕФЕКТИстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 22.9.2022 године.

 

У Врању, 22.9.2022.г.

 

Завршни рад кандидата: АНЂЕЛА ВЕЉКОВИЋ 137/ЗЖС  под називом : УТИЦАЈ ТЕМПЕРАТУРЕ НА ФИЗИЧКЕ И ХЕМИЈСКЕ ПРОЦЕСЕ КОД БИЉАКА У ПРИРОДНИМ И АГРОЕКОСИСТЕМИМА стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 22.9.2022 године.

 

У Врању, 22.9.2022.г.

 

Завршни рад кандидата: МИЛИЦА НЕДЕЉКОВИЋ 118/ЗЖС под називом : НАЈЧЕШЋЕ ИЗОЛОВАНЕ ПАТОГЕНЕ БАКТЕРИЈЕ У УСНОЈ ДУПЉИ ЧОВЕКАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 21.9.2022 године.

 

У Врању, 21.9.2022.г.

 

Завршни рад кандидата: АРСИЋ АНЂЕЛА 399/ПЕ под називом : УПРАВЉАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈОМ И ТИМСКИ РАДстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 20.9.2022 године.

 

У Врању, 20.9.2022.г.