Јавни увид завршних радова

 

Завршни рад кандидата: СТЕФАНА МАНАСИЈЕВИЋ 269/ПТ под називом : ВОДА КАО ЖИВОТНА СРЕДИНАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 15.11.2021 године.

 

У Врању, 15.11.2021.г.

 

Завршни рад кандидата: МИЉАН МАНЧИЋ 314/ДС под називом : РАЗВОЈ МЕТОДОЛОШКОГ КОНЦЕПТА ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ У СИСТЕМУ ОПАСНИХ МАТЕРИЈАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 9.11.2021 године.

 

У Врању, 9.11.2021.г.

 

Завршни рад кандидата: ИЛИЋ ВЛАДИМИР 339/ДС под називом : ИНТЕЛИГЕНТНА ДИЈАГНОСТИЧКА ОПРЕМА НА МОТОРНИМ ВОЗИЛИМАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 4.11.2021 године.

 

У Врању, 4.11.2021.г.

 

Завршни рад кандидата: МИШИЋ МИЛЕНА 330/ДС под називом : ОСОБИНЕ И КАРАКТЕРИСТИКЕ УНУТРАШЊЕГ ТРАНСПОРТА СА АСПЕКТА ТЕХНОЛОГИЈЕ ИНТЕГРАЛНОГ ТРАНСПОРТАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 2.11.2021 године.

 

У Врању, 2.11.2021.г.

 

Завршни рад кандидата: ЛАЗАР НИКОЛИЋ 335/ДС под називом : ОПРЕМА И УРЕЂАЈИ ЗА ДИЈАГНОСТИКУ МОТОРНИХ ВОЗИЛАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 26.10.2021 године.

 

У Врању, 26.10.2021.г.

 

Завршни рад кандидата: МАРИЈА СТОЈКОВИЋ 372/ПЕ под називом : ВРСТЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА СА ПОСЕБНИМ АКЦЕНТОМ НА КОРПОРАЦИЈСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВОстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 21.10.2021 године.

 

У Врању, 21.10.2021.г.