Јавни увид завршних радова

 

Завршни рад кандидата: БОЈАНА ТАСИЋ 438/ДС под називом : АНАЛИЗА ОТКАЗА ПНЕУМАТСКИХ СИСТЕМА НА ПУТНИЧКИМ ВОЗИЛИМАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 30.11.2023 године.

 

У Врању, 30.11.2023.г.

 

Завршни рад кандидата: ДУШАН ИЛИЋ 434/ДС под називом : ДИЈАГНОСТИКА ЕЛЕКТРО УРЕЂАЈА НА ПУТНИЧКИМ ВОЗИЛИМАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 30.11.2023 године.

 

У Врању, 30.11.2023.г.

 

Завршни рад кандидата: ГОРАН ДИМИЋ 433/ДС под називом : ДИЈАГНОСТИКА СИСТЕМА ЗА НАПАЈАЊЕ ОТО И ДИЗЕЛ МОТОРА ГОРИВОМ НА ПУТНИЧКИМ ВОЗИЛИМАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 30.11.2023 године.

 

У Врању, 30.11.2023.г.

 

Завршни рад кандидата: МАРКО ЂОРЂЕВИЋ 375/ДС под називом : МЕТОДОЛОГИЈА ИЗБОРА ТРАСЕ ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНЕ РОБЕ НА ОСНОВУ ИНДИВИДУАЛНОГ И ДРУШТВЕНОГ РИЗИКАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 28.11.2023 године.

 

У Врању, 28.11.2023.г.

 

Завршни рад кандидата: ДАРКО ЂОРИЋ 377/ДС под називом : МЕТОДОЛОГИЈА ИЗБОРА ТРАСЕ ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНЕ РОБЕ НА ОСНОВУ АПСОЛУТНОГ И СПЕЦИФИЧНОГ РИЗИКАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 21.11.2023 године.

 

У Врању, 21.11.2023.г.

 

Завршни рад кандидата: НЕМАЊА ТАСИЋ 338/ДС-МИ под називом : ЛАНЧАНИ ПРЕНОСНИЦИ КАО ЕЛЕМЕНТИ ПРЕНОСА СНАГЕ НА ПРАКТИЧНОМ ПРИМЕРУстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 10.11.2023 године.

 

У Врању, 10.11.2023.г.