Јавни увид завршних радова

 

Завршни рад кандидата: АЛЕКСАНДРА ЈОВАНОВИЋ 411/ПЕ под називом : МОНЕТАРНО КРЕДИТНА ПОЛИТИКА КАО СТАБИЛИЗАЦИОНИ ФАКТОР РАЗВОЈАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 1.9.2023 године.

 

У Врању, 1.9.2023.г.

 

Завршни рад кандидата: ЕМИЛИЈА ТОМИЋ 415/ПЕ под називом : ОБУКА И ЕДУКАЦИЈА У ФРАНШИЗНОМ СИСТЕМУстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 31.8.2023 године.

 

У Врању, 31.8.2023.г.

 

Завршни рад кандидата: ЈЕЛЕНА ЈАЋИМОВИЋ 141/ЗЖС под називом : АЕРОБНЕ МЕЗОФИЛНЕ БАКТЕРИЈЕ У ОТПАДНОЈ ВОДИ ГРАДА ВРАЊАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 29.8.2023 године.

 

У Врању, 29.8.2023.г.

 

Завршни рад кандидата: НИКОЛА КОСТИЋ 386/МИ под називом : КОНСТРУКЦИЈА, РЕМОНТ И ОДРЖАВАЊЕ АЛАТА ЗА БРИСАЊЕ ПЛАСТИКЕ У ПОГОНУ МОЛДИНГ ВЛАСОТИНЦЕстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 25.8.2023 године.

 

У Врању, 25.8.2023.г.

 

Завршни рад кандидата: ЛАЗАР АНТИЋ 54/ПМ под називом : ПРЕДУЗЕТНИШТВО И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 24.8.2023 године.

 

У Врању, 24.8.2023.г.

 

Завршни рад кандидата: АЛЕКСАНДАР НИКОЛИЋ 419/ПЕ под називом : ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНО ПОСЛОВАЊЕ ФРАНШИЗНИХ СИСТЕМАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 24.8.2023 године.

 

У Врању, 24.8.2023.г.