Јавни увид завршних радова

 

Завршни рад кандидата: СТЕФАНА СИМОНОВИЋ 402/ПЕ под називом : ПЛАНИРАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ЉУДСКИХ РЕСУРСАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 1.11.2022 године.

 

У Врању, 1.11.2022.г.

 

Завршни рад кандидата: СТОШИЋ СТЕФАН 321/МИ под називом : ПРАКТИЧНИ ПРИМЕР ПРИМЕНЕ QFD МЕТОДЕстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 26.10.2022 године.

 

У Врању, 26.10.2022.г.

 

Завршни рад кандидата: ЖАРКО ЗАХАРИЈЕВИЋ 332/ПТ под називом : ХЕМИЈА ЗЕМЉИНЕ АТМОСФЕРЕстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 11.10.2022 године.

 

У Врању, 11.10.2022.г.

 

Завршни рад кандидата: МИЉАН СТЕВАНОВИЋ 395/МИ под називом : РАД МАШИНЕ СА ХИДРАУЛИЧНИМ СИСТЕМОМстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 6.10.2022 године.

 

У Врању, 6.10.2022.г.

 

Завршни рад кандидата: НЕНАД ПОПОВИЋ 393/ДС под називом : ТЕХНОЛОГИЈА ОДРЖАВАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА У ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 30.9.2022 године.

 

У Врању, 30.9.2022.г.

 

Завршни рад кандидата: ВЕЛИЧКОВИЋ МИЛИЦА 335/ПЕ под називом : ТЕХНОЛОШКИ ПОСТУПАК ПРОИЗВОДЊЕ ЛАГЕР ПИВА У ДОГМИстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 28.9.2022 године.

 

У Врању, 28.9.2022.г.