Јавни увид завршних радова

 

Завршни рад кандидата: МАРКО АНЂЕЛКОВИЋ ИНЕ 08/21 под називом : ТЕХНОЛОШКИ ПОСТУПАК ИЗРАДЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ГАРНИТУРЕ "TORCELLO"стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 13.6.2024 године.

 

У Врању, 13.6.2024.г.

 

Завршни рад кандидата: МАЈА СТЕВАНОВИЋ 408/ДС под називом : УЛОГА ШПЕДИЦИЈЕ У ИНТЕГРАЛНОМ ТРАНСПОРТУстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 6.6.2024 године.

 

У Врању, 6.6.2024.г.

 

Завршни рад кандидата: БРАТИСЛАВ СТОШИЋ 442/ДС под називом : ДИЈАГНОСТИКА ДИЗЕЛ МОТОРА НА ПУТНИЧКИМ ВОЗИЛИМА И ЊЕГОВО ОДРЖАВАЊЕстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 13.3.2024 године.

 

У Врању, 13.3.2024.г.

 

Завршни рад кандидата: АНАСТАСИЈА СТАНОЈКОВИЋ 397/ДС под називом : ДИЈАГНОСТИЧКЕ МЕТОДЕ КОЈЕ СЕ МОГУ ПРИМЕЊИВАТИ ПРИ УТВРЂИВАЊУ ТЕХНИЧКОГ СТАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 5.3.2024 године.

 

У Врању, 5.3.2024.г.

 

Завршни рад кандидата: НЕНАД ДОДИЋ 396/ДС под називом : СТАНДАРДИЗАЦИЈА У ИНТЕГРАЛНОМ ТРАНСПОРТУстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 28.2.2024 године.

 

У Врању, 28.2.2024.г.

 

Завршни рад кандидата: ЈОВАНА ЦВЕТКОВИЋ 402/ДС под називом : ТЕХНИЧКА БАЗА ПАЛЕТНОГ СИСТЕМА ТРАНСПОРТАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 27.2.2024 године.

 

У Врању, 27.2.2024.г.