Јавни увид завршних радова

 

Завршни рад кандидата: ИВОНА ДИМЧИЋ 351/ПТ под називом : МЕТОДЕ ОЦЕЊИВАЊА СЕНЗОРНИХ ОСОБИНА ПИВАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 12.9.2023 године.

 

У Врању, 12.9.2023.г.

 

Завршни рад кандидата: МАЈА ДИМИТРИЈЕВИЋ 414/ПЕ под називом : ТРЖИШТЕ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 11.9.2023 године.

 

У Врању, 11.9.2023.г.

 

Завршни рад кандидата: ТИЈАНА ЂОКИЋ 405/ДС под називом : ОБУКА УЧЕСНИКА У ТРАНСПОРТУ ОПАСНЕ РОБЕ КАО ЕЛЕМЕНТ ПРЕВЕНТИВЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 8.9.2023 године.

 

У Врању, 8.9.2023.г.

 

Завршни рад кандидата: ВУКАШИН СТАНКОВИЋ 410/ДС под називом : ТРАНСПОРТ ЗАПАЉИВИХ ТЕЧНИХ МАТЕРИЈА И ОБАВЕЗА ПРЕВОЗИОЦАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 7.9.2023 године.

 

У Врању, 7.9.2023.г.

 

Завршни рад кандидата: МИЉАН АНТИЋ 421/ДС под називом : УЛОГА И ЗНАЧАЈ ЛОГИСТИЧКИХ ТЕРМИНАЛА У МУЛТИМОДАЛНОМ ТРАНСПОРТУстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 8.9.2023 године.

 

У Врању, 6.9.2023.г.

 

Завршни рад кандидата: БОРА ЛАЗИЋ 350/ПТ под називом : ТЕХНОЛОШКИ ПОСТУПАК ПРОИЗВОДЊЕ БИСКВИТА И ЊЕГОВЕ ОРГАНОЛЕПТИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 4.9.2023 године.

 

У Врању, 4.9.2023.г.