Јавни увид завршних радова

 

Завршни рад кандидата: АНЂЕЛА СТАНОЈКОВИЋ 415/МИ под називом : ПОСТУПАК ИЗРАДЕ QFD МЕТОДЕ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 17.12.2023 године.

 

У Врању, 17.12.2023.г.

 

Завршни рад кандидата: ВЛАДИМИР АНТИЋ 392/МИ под називом : ЛИНИЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ КОФЛИНА У ПРИВРЕДНОМ СУБЈЕКТУ ,,ЕУРОСПИН ДОО' ВРАЊЕстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 17.12.2023 године.

 

У Врању, 17.12.2023.г.

 

Завршни рад кандидата: АНА СТАНКОВИЋ 363/ПТ под називом : ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКЕ МЕТОДЕ АНАЛИЗЕ ВОЋА И ПРОИЗВОДА ОД ВОЋАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 7.12.2023 године.

 

У Врању, 7.12.2023.г.

 

Завршни рад кандидата: БОЈАНА НИКОЛИЋ 416/ДС под називом : АНАЛИЗА ВИТАЛНИХ ДЕЛОВА ДРУМСКИХ ВОЗИЛА СА АСПЕКТА ОДРЖАВАЊА-ПОГОНСКИ АГРЕГАТ, ТРАНСМИСИЈА И КОЧИОНИ СИСТЕМстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 4.12.2023 године.

 

У Врању, 4.12.2023.г.

 

Завршни рад кандидата: АНДРИЈАНА СТОЈАНОВИЋ 407/ДС под називом : ДИЈАГНОСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ВОЗИЛА-ИЗБОР И ОЦЕНА ИСТИХ И ОДРЕЂИВАЊЕ КАРАКТЕРИСТИКА ЊИХОВИХ ПРОМЕНАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 4.12.2023 године.

 

У Врању, 4.12.2023.г.

 

Завршни рад кандидата: АНДРИЈАНА ГРУЈИЋ 412/ДС под називом : ЛОГИСТИЧКА ПОДРШКА И ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА У ОБЛАСТИ ОДРЖАВАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА И МОТОРАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 4.12.2023 године.

 

У Врању, 4.12.2023.г.