Јавни увид завршних радова

 

Завршни рад кандидата: АЛЕКСАНДРА ЈОВАНОВИЋ 129/ЗЖС под називом : БУКА КАО ОБЛИК ЗАГАЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЊЕН УТИЦАЈ НА ЧОВЕКАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 22.8.2022 године.

 

У Врању, 22.8.2022.г.

 

Завршни рад кандидата: НЕВЕНА СТОЈАНЧЕВ 65/ЗЖС под називом : ДЕПОНОВАЊЕ ОПТАДА НА ДЕПОНИЈИ МЕТЕРИС У СУВОМ ДОЛУстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 13.7.2022 године.

 

У Врању, 13.7.2022.г.

 

Завршни рад кандидата: ПЕТРОВИЋ МИЛОВАН 381-МИ под називом : ТИМСКИ РАД - ПРИМЕР МТ МОБИЛстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 18.2.2022 године.

 

У Врању, 18.2.2022.г.

 

Завршни рад кандидата: БОРА ЗЛАТКОВИЋ 319-ИНЕ под називом : МАШИНЕ И АЛАТИ ЗА ОБРАДУ ДРВЕТА РЕНДИСАЊЕМ И ГЛОДАЊЕМстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 26.1.2022 године.

 

У Врању, 26.1.2022.г.

 

Завршни рад кандидата: НИКОЛА ВУКАДИНОВИЋ 312-ИНЕ под називом : МАШИНЕ И АЛАТИ ЗА ОБРАДУ ДРВЕТАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 26.1.2022 године.

 

У Врању, 26.1.2022.г.

 

Завршни рад кандидата: АЛЕКСАНДАР СТАНКОВИЋ 373/МИ под називом : АНАЛИЗА СТАБИЛНОСТИ ТЕХНОЛОШКОГ ПРОЦЕСА ПОМОЋУ НУМЕРИЧКЕ КОНТРОЛНЕ КАРТЕстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 3.12.2021 године.

 

У Врању, 3.12.2021.г.